Social Icons

twitterfacebook
Kavaklı mahallesinde Bursa’nın Kavaklı caddesi vardır. Burçüstü şehri tepeden görür. İşte tam orası. Dünyada minicik bir nokta.

Featured Posts

11 Haziran 2015 Perşembe

Bursa Ulucamii'ndeki Vav Harfinin Sırrı

Bursa'mızın simge yapılarının en başında gelir Ulucami. Kitap Evi Otel'e 4-5 dakikalık yürüme mesafesinde olan bu muhteşem yapı, namaz kılma alanı bakımından dünyada Türkler tarafından yapılmış olan en büyük camidir.Gizemler ve sırlar ile dolu birden fazla efsaneye sahiptir... Bu sırlardan sadece birini paylaşacağız. Osmanlı'nın kuruluş döneminde yaşamış olan ünlü mutasavvıf ve alim Şeyh Hamid-i Veli, Ulucami'nin açılış hutbesini okumuş ve hutbede Fatiha Suresini yedi farklı şekilde yorumlamıştır. Caminin yapıldığı sıralarda camiye gelir ve işçilere hayrına somun dağıtırmış. Somuncu Baba olarak anılması bundan. Aslında kendisi Hacı Bayram Veli'nin de hocası ve devrin en büyük alimlerindendir. Ulu camiyi gezenler 3 tane kapısı olduğunu çok iyi bilirler. Somuncu Baba'nın o gün aynı anda üç kapıdan çıktığı da rivayet edilir. Bir daha kendisini Bursa'da gören olmamıştır.

Somuncu baba bir gün yine cami inşaatında ekmek dağıtırken Hızır a.s'ın orda olduğu fark etmiş, kolundan tutup "sen Hızırsın anladım" demiş. 

"Buraya gelip her gün namaz kılacağına dair söz vermezsen buradaki herkese senin Hızır olduğunu söylerim" demiş.
Hızır a.s her gün geleceğine dair söz vermiş ama o da bir istekte bulunmuş.
"Hangi vakit geleceğimi bana kalsın" demiş.

Bunun üzerine Hızır a.s Ulucamideki vav harfinin önünde her gün gelip hangi vakit olduğunu bilinmez ama orada namaz kılıyormuş. Eğer bir gün Ulucamiye giderek namaz kılacak olursanız mutlaka vav harfinin orda namaz kılın.

Belki Hızır a.s'la birlikte namaz kılarsınız.28 Mayıs 2015 Perşembe

Veled-i Yaniç Camii Çeşmesi

Hisar içinde Zindankapı Sokağı'ndaki aynı isimli mescidin duvarında yer alan bu tarihi çeşme, Kitap Evi Otel'e yürüme mesafesinde üç-dört dakikalık uzaklıkta bulunmaktadır. Mescidin kitabesinde yazdığına göre, Sultan Murat zamanında Yaniçoğlu Hayreddin'in oğlu Mahmut Çelebi tarafından yapılmıştır. 844 H senesi Sefer ayında da mescit ibadete açılmıştır. 1955 yılındaki bir gazete haberinde bu tarihte kâgir olan yapının, biri büyük iki kubbesi olduğu yazılıdır. Mescitte süslemelerin de olduğundan bahsedilir. Veled-i Yaniç mescidi özgün halini koruyamamış olmakla birlikte bugün hala karşısında bulunan çeşmesi ile ayaktadır ve kullanılmaktadır.
Çeşme, minarenin üzerine oturduğu kemerin altındadır. Çeşme tek musluklu olup, aynasında yarım ay şeklinde kitabe bulunmaktadır. Kitabede 1331 (1913) senesi yazmaktadır. Merhum Hacı Erkân Paşa’nın mahdumu Hakkı Bey’in hayratı olduğu yazılıdır.

Çeşmenin üç kurnası vardır. Restorasyondan evvelki resimlerde etrafı boş ve ortada görülmektedir. Şimdilerde ise çeşme yine minarenin altında fakat iç içe geçmiş iki kemerin ortasındadır. Çeşmenin etrafı tuğla ve kefeke taşı ile doldurulmuştur. Çeşmenin sivri kemerli nişi içinde bir oluk ile musluk bulunmaktadır. Çeşmenin üzerine dört ayak ve bunları birbirine bağlayan kemerlerin üzerinde mescidin minaresi yükselir.

kaynak: Bursa Araştırmaları Kent Tarihi ve Kültür Dergisi, 8.Sayı, Kış 2005, sayfa:17